Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Raimonds Lazdiņš izpilda savu 4. jūnijā pausto apņemšanos un izveido Prezidentu konsultatīvo padomi, kurā savu iesaisti jau apstiprinājis LOK Goda prezidents Vilnis Baltiņš. Padomē tāpat tiek aicināti iesaistīties citi sporta organizāciju vadītāji, entuziasti un atbalstītāji.

LOK Goda prezidents Vilnis Baltiņš jau 9. jūnijā sagatavoja aicinājumu LOK biedriem iesaistīties plānotajā padomē, apliecinot, ka tieši sports ir primārais mūsu dzīvēs un tikai mūsu paveiktie darbi, un kopīga iestāšanās par sporta interesēm varēs nodrošināt sporta un Olimpiskās kustības izaugsmi.

Jaunizveidotā Prezidenta konsultatīvā padome sanāks pēc LOK prezidenta aicinājuma. Prezidenta konsultatīvās padomes mērķis ir izmantot Latvijas sporta organizāciju augstāko amatpersonu pieredzi un kompetences, lai veicinātu sporta un Olimpiskās kustības attīstību Latvijā. Tās uzdevums būs piedalīties Latvijas sportam, Olimpiskajai kustībai un LOK būtisku jautājumu risināšanā.