No 1. līdz 3. oktobrim Viļņā norisinājās Erasmus+ projekta ''NewMiracle'' seminārs par līderību, sevis prezentēšanu un dzimumu līdztiesību sportā. Latviju seminārā pārstāvēja 11 dalībnieces - Latvijas Olimpiskās komitejas un sporta federāciju pārstāves. 

“NewMiracle” ir projekts, kas atbalsta sieviešu iesaisti vadības sektorā sporta organizācijās – sieviešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, ieņemot atbildīgus amatus, pārejot no simboliskas klātbūtnes uz reālu vadību. Projekts sevī ietver sporta jomas profesionāļu izglītojošu programmu izstrādi un īstenošanu, kas veicina dzimumu līdztiesību sabiedrībā, sieviešu iesaisti organizāciju vadībā un pašapziņas attīstīšanu. Projekta ietvaros oktobra sākumā Viļņā norisinājās divu dienu garš praktiskais seminārs, kurā līderības kouča Gabrielas Mueller vadībā tika apgūtas sevis prezentēšanas prasmes kā darba vidē, tā ikdienā un digitālajā vidē, līderības tipi, to atpazīšana un izvirzīto mērķu, uzdevumu sasniegšana, balstoties uz tiem. Semināra ietvaros dalībnieces apmainījās ar pieredzēm un diskutēja par dzimu līdztiesību tendencēm sporta organizācijās kā Eiropā, tā pasaulē. 

Latvijas Galda tenisa federācijas ģenerālsekretāre Baiba Bogdanova: ''Seminārs bija ļoti iedvesmojošs un motivējošs. Man ļoti patika semināra vadītāja, kura, manuprāt, neatstāja vienaldzīgu nevienu dalībnieci. Uzzināju gan par sieviešu lomu un iespējām sporta jomā, gan kā būt labākai līderei, kā atstāt malā novecojušus standartus un izmantot mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas. Komunikācija ar citām dalībniecēm, līderēm sporta nozarē man sniedza jaunu perspektīvu un stimulu sākt rīkoties.''

Latvijas Volejbola federācijas mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste Elizabete Misgirda: ''Divas ļoti interesantas un piepildītas dienas! Seminārā uzzināju, kā efektīgāk prezentēt sevi un savas idejas sporta vidē, kā sastrādāties ar dažādu līderības tipu partneriem. Īpaši vērtīgi bija iespēja apgūt dažādas verbālās un rakstiskās komunikācijas tehnikas, kas turpmāk man liks justies pārliecinātākai savā komunikācijā.''

Dzimuma līdztiesība ir Eiropas Savienības (ES) viens no pamatprincipiem, kas ir noteikts Dzimumu līdztiesības  stratēģijā 2021.-2025. gadam. Stratēģijas mērķis ir sievietēm, vīriešiem, meitenēm un zēniem sniegt un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas attīstīties, pilnveidoties, piedalīties un realizēt savus mērķus.