Dokumenti

Prezentācijas

Drošība un veicamie pasākumi (COVID-19)

Jānis Kaupe


Medicīnas jautājumi

Līga Cīrule


Antidopinga jautājumi

Ivans Sapošņikovs


Publicitāte un sadarbība ar medijiem

Marita Vilciņa


Informācija sportistiem